"Er bestaan geen tirannieën die niet proberen de kunst in te perken, omdat ze zien welke kracht kunst heeft. Kunst kan de wereld dingen vertellen die op een andere manier niet gedeeld kunnen worden. Kunst brengt gevoelens over."

- Volodymyr Zelensky, President van Oekraïne

Worth Fighting For

(c)Image: M HKA
Chiropractor's Life-Size Model of a Human Vertebrae (The Dockers' Museum, object nr. 41)
Object , 82.5 x 32.5 x 25 cm
plastic

Chiropractor's Life Size Model of a Human Vertebrae [title given by Allan Sekula], plastic, producer and production date unknown (most probably shortly before or in 2012), 82,5 x 32,5 x 25 cm. Purchased by Allan Sekula on 6 March 2012. [Allan Sekula – The Dockers' Museum, 2010-2013, object nr. 41]


Tijdens de laatste drie jaar van zijn leven (2010-2013) werkte de Amerikaanse kunstenaar Allan Sekula aan een kunstenaarsmuseum dat zijn essayistische ensemble 'Ship of Fools' begeleidde. Het Dockers' Museum is een gigantische verzameling van verschillende objecten, grafische afbeeldingen, ansichtkaarten en prenten die de kunstenaar grotendeels online heeft gekocht. Het geeft een visie op de wereld vanuit het perspectief van de havenarbeider, als de schakel tussen land en zee. Sekula wijdde dit werk aan zowel historische als hedendaagse arbeiderssolidariteit in en rond de dokken en raakte een reeks onderwerpen aan die secties van het museum werden. Er is bijvoorbeeld een grote ‘Atoombomsectie’, omdat havenarbeiders bij de mensen waren die buiten waren op het moment dat de eerste bommen op twee Japanse havensteden vielen.

Eén van de sectie bestaat uit één enkel object: de sectie ‘De Menselijke Ruggengraat’.