"Er bestaan geen tirannieën die niet proberen de kunst in te perken, omdat ze zien welke kracht kunst heeft. Kunst kan de wereld dingen vertellen die op een andere manier niet gedeeld kunnen worden. Kunst brengt gevoelens over."

- Volodymyr Zelensky, President van Oekraïne

Уяви Україну – Митець як свідок / Imagine Ukraine – The Artist as a Witness

© Alevtina Kakhidze
Curtain for Future / Завіса для майбутнього, 2022
textiel , 2 x 80 x ... cm
textile

Bij de inval van de Russische federatie in Oekraïne in 2022, was Alevtina Kakhidze van mening dat vluchten net zo gevaarlijk zou kunnen zijn als dat niet doen. Ze besloot in Muzychi te blijven, het dorp aan de rand van Kiev waar ze woont, waar ze een kunstenaarsresidentieprogramma organiseert in haar huis en waar haar tuin fungeert als haar laboratorium en haar inspiratiebron. Ze ontwierp twee gordijnen voor de ‘De Kunstenaar als een Getuige’ in het Parlementarium. Een van de gordijnen heeft de titel ‘Heden’ en spoort ons aan om zoveel mogelijk het voorbeeld te volgen van planten die zo pacifistisch zijn als mogelijk is op onze planeet, het andere gordijn heeft als titel ‘Toekomst’, waarin ‘we ons lichaam herbouwen om als planten te zijn’.