"Er bestaan geen tirannieën die niet proberen de kunst in te perken, omdat ze zien welke kracht kunst heeft. Kunst kan de wereld dingen vertellen die op een andere manier niet gedeeld kunnen worden. Kunst brengt gevoelens over."

- Volodymyr Zelensky, President van Oekraïne

Уяви Україну – Мистецтво як критичне ставлення / Imagine Ukraine – Art as a Critical Attitude

(c)video still: David Claerbout, with the support of the VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds)
Olympia (The Real-Time Disintegration into Ruins of the Berlin Olympic Stadium over the Course of a Thousand Years), 2016
Installatie
two-channel real-time projection, color, silent, HD animation, 1000 years

Olympia (the real-time disintegration of the Berlin Olympic stadium into ruins over the course of a thousand years) ging van start op 15 maart 2016.


Olympia is een door de computer gegenereerde replica van het Olympiastadion in Berlijn, dat zich in een tijdruimte bevindt die vrij is van menselijke tussenkomst, toevertrouwd aan de cycli van de natuur. In navolging van de oorspronkelijke bouwtheorie waarin het verval van het stadion vooraf verwerkt zit, roept Olympia een precieze cyclus op – van creatie naar desintegratie tot wederopbouw. Hoewel het menselijk element werd verwijderd, wordt het tegelijk opnieuw geïntroduceerd doordat het werk synchroon loopt met onze eigen levenscyclus.


Olympia kan worden beschouwd als een poging om de biologische duur (bijvoorbeeld de tijdspanne van één mensenleven) af te meten aan een ideologische duur.
Het wachten dat inherent is aan Olympia duurt voor iedere toeschouwer overdreven lang. Leven met het werk is een ervaring die wordt gekenmerkt door het meditatieve effect van het zien verstrijken van de werkelijke tijd in een omgeving die zowel echt als onwerkelijk is, terwijl je gedwongen wordt je persoonlijke duur te ervaren in relatie tot een veel groter tijdsgeheel.


De software die wordt gebruikt is gebaseerd op een zogenaamde game engine, de software achter een serieus videospel. Olympia gebruikt dezelfde tools als tal van first-person-schietspellen, maar is conceptueel veel complexer. Alleen weers- en tijdselementen hebben invloed op het gebouw, aangezien er geen menselijke tussenkomst noch live-actie is. Dankzij de unieke fotografische scantechniek bevindt elke steen zich daarbij exact op de plaats waar hij zich oorspronkelijk in het echt bevond. 


Van seizoen tot seizoen kunnen we de groei observeren van onkruid dat 'geïrrigeerd' wordt door het computerprogramma, en dat de exacte neerslag, het weer en de seizoensomstandigheden in Berlijn berekent. Bomen en vegetatie zullen het zicht op het stadion geleidelijk meer en meer belemmeren, totdat het volledig verduisterd is.
Sinds 15 maart 2016 zijn de bouwkundige details en de vegetatie aanzienlijk veranderd, zoals blijkt uit de honderden foto's die werden gemaakt sinds het programma live gelanceerd werd.

- David Claerbout, 2016

Met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).