"Er bestaan geen tirannieën die niet proberen de kunst in te perken, omdat ze zien welke kracht kunst heeft. Kunst kan de wereld dingen vertellen die op een andere manier niet gedeeld kunnen worden. Kunst brengt gevoelens over."

- Volodymyr Zelensky, President van Oekraïne

Уяви Україну – Мистецтво як критичне ставлення / Imagine Ukraine – Art as a Critical Attitude

Karabinovych gelb stills1 (c)Nikolay Karabinovych
Жовтий жовтий, синій синій / Gelb Gelb, Blau Blau, 2014
Video

'Gelb Gelb, Blau Blau' uit 2014 is een gebaar waarin Nikolay Karabinovych met gevonden beelden reflecteert over de identiteitsvraag van Oekraïne, hij schept een loop waarin een Duitssprekende, professor-achtige figuur oscilleert tussen de kleuren blauw en geel, om terloops te concluderen dat rood buiten beeld blijft.