"Er bestaan geen tirannieën die niet proberen de kunst in te perken, omdat ze zien welke kracht kunst heeft. Kunst kan de wereld dingen vertellen die op een andere manier niet gedeeld kunnen worden. Kunst brengt gevoelens over."

- Volodymyr Zelensky, President van Oekraïne

Уяви Україну – Мистецтво як критичне ставлення / Imagine Ukraine – Art as a Critical Attitude

Kadan the beautiful coloniser Photo: Pat Verbruggen
Прекрасний колонізатор / The Beautiful Coloniser, 2020
, 120 x 100 cm
oil on canvas

 

In het schilderij 'The Beautiful Colonizer' 2020 kaart Kadan de kwestie aan of men binnen de geschiedenis van Oekraïne de Sovjetperiode kan zien als kolonialistisch en hoe relevant het is om het post-Sovjet-tijdperk van Oekraïne te bekijken door een postkoloniale bril. Kadan toont niet alleen hoezeer hij zelf worstelt met cultuur, afkomst en patriottisme, maar vooral hoe de postrevolutionaire herinterpretatie van het Sovjetverleden en de manipulatie van de geschiedschrijving het collectieve geheugen van Oekraïne beïnvloedt. Hij wil de erfenis van de Sovjetunie blootleggen en de impact ervan op de recente ontwikkelingen in Oekraïne onderzoeken.

Kadan citeert dikwijls uit boeken over het Oekraïense sociale leven, uit vroegere en huidige politieke propaganda en uit de kunstgeschiedenis. 'The Beautiful Colonizer' is gebaseerd op een foto van dit 17e eeuwse beeld uit Benin in een Sovjet-boek over Afrikaanse kunst. Zoals te verwachten had het boek een antikoloniaal perspectief.  De voorgestelde kolonisator wordt afgebeeld als een iconische figuur met lange haren en baard. Kadan heeft van hem een communist gemaakt door een communistische ster op de helm te schilderen. De helm herinnert aan sommige helmen van het rode leger en ziet er tegelijkertijd uit als een orthodoxe kerkkoepel. Kadan confronteert kolonialisme met imperialisme. Het is een verderzetting van Kadans spel met contrasten dat door heel zijn oeuvre loopt en slingert tussen verleden en heden, officiële staatskunst en avant-garde, nationalisme en internationalisme.